Tác giả

Bút danh:  NGÔ MINH TRÍ, HOÀNG ĐÌNH, HỒNG MINH

Các báo đã  và đang viết:

  • Thanh Niên
  • Thời báo Kinh tế Sài Gòn
  • Sài Gòn Tiếp Thị
  • Tuổi Trẻ
  • Vietnamnet
  • Tuần Việt Nam
  • BBC Việt Ngữ
  • Mobile
  • Vi Tính Sài Gòn
Advertisements
%d bloggers like this: