NHỮNG THỜI KHẮC CỦA CƠN KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH (Video)

Nguồn: Reuters

Thực hiện: Ngô Minh Trí – Huỳnh Thạch Trúc


Advertisements

5 SỰ KIỆN QUỐC TẾ NỔI BẬT 2010

Nội dung và dàn dựng: Ngô Minh Trí

Đọc lời: Nguyễn Phượng

NMT BLOG TRAILER

Vodpod videos no longer available.

NMT BLOG, posted with vodpod