NHỮNG THỜI KHẮC CỦA CƠN KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH (Video)

Nguồn: Reuters

Thực hiện: Ngô Minh Trí – Huỳnh Thạch Trúc